slavnosti_javorina 2016

Taký bol posledný júlový víkend 30. – 31.7.2016, konali sa totiž Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Aj po viac ako dvoch desaťročiach od vzniku samostatných republík je Veľká Javorina pre ľudí oboch národov symbolom a miestom súdržnosti a každoročne dejiskom neformálneho stretnutia. Stretnutia ľudí, pre ktorých spoločná hranica oddeľujúca tieto dva národy je „len pomyslená“.

Viac štartov, jeden cieľ

V sobotu – deň pred hlavnými slávnosťami – sa konalo cykloturistické stretnutie lokálpatriotov pod názvom Javorina tour. Takmer 100 cyklistov z 5-tich štartovacích miest (Trenčín, Žilina, Trnava, Brno, Zlín), cca 6 hodín v sedle a 130 najazdených kilometrov – to je bilancia nultého ročníka nového cyklistického formátu Star race: „Viac štartov, jeden cieľ“, ktorý sa konal v spolupráci so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Pelotón na čele s predsedom TSK Jaroslavom Baškom a podpredsedom TSK Richardom Takáčom dorazil do katastra obce Lubina k Obecnému úradu niečo pred 14. hodinou, kde ich privítali Ing. Simona Štepanovicová, prednostka OcÚ Lubina a Mgr. Anna Machajdíková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Lubine. Aj napriek horúcemu slnečnému počasiu Star race nezaznamenal žiadny kolapsový stav, ani zranenia. Naopak, cyklisti ukázali veľkú dávku odvahy, bojovnosti a vytrvalosti. Napokon, ktoré ešte v istej miere potrebovali na zdolanie asi 8 kilometrov dlhého úseku, tzv. súťažnej časti. Po doplnení tekutín, načerpaní síl sa piskot rozhodcu sa rozľahol o 15. hodine, kedy pelotón vyrazil v ústrety cieľu – Veľkej Javorine. Za zmienku stojí, že súťažnú i nesúťažnú (neutrálnu) časť pretekov svojou prítomnosťou obohatili i zástupkyne nežnejšieho pohlavia, ktoré obe spomínané časti pretekov zvládli ukážkovo. Víťazné poháre a finančnú odmenu pred pódiom na Veľkej Javorine v mene riaditeľa súťaže Milana Dvorščíka odovzdávala riaditeľka pretekov Miriam Fiamová spolu s predsedom TSK.

Záštitu nad podujatím prevzal trenčiansky župan Jaroslav Baška spolu s Michalom Haškom, hejtmanom Jihomoravského kraje, Stanislavom Mišákom, hejtmanom Zlínského kraje, Jurajom Blanárom, predsedom Žilinského samosprávneho kraja a Tiborom Mikušom, predsedom Trnavského samosprávneho kraja. Na bezproblémový priebeh a bezpečnosť cyklistických pretekov dohliadali príslušníci Policajného zboru SR a v prípade zdravotných komplikácií bola k dispozícii zdravotná služba. Organizátorom súťaže Star race je Asociácia Cyklistov Slovenska, o. z. Výsledková listina i fotogaléria sú dostupné na www.starrace.eu.


Vzájomné spolužitie národov Čechov a Slovákov – vzor pre iné národy

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sa začali v nedeľu 31.7. 2016 tradičným položením vencov a kytíc ako symbolu spoločnej minulosti, súčasnosti i budúcnosti k pamätníku s príznačným názvom – Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, ktorý bol osadený v roku 1990.

Medzi zástupcami oboch strán hranice sa kladenia vencov zúčastnil Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, hejtman Zlínskeho kraje Stanislav Mišák,predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška spolu s podpredsedami TSK Jozefom Trstenským a Richradom Takáčom, podpredsedom Trnavského samosprávneho kraja Zdenkom Čambalom a ďalšími volenými zástupcami krajov sa stali nositeľmi myšlienky bratstva Čechov a Slovákov. Nesmieme však zabudnúť, že okrem hostí a členov prípravného výboru sa pri Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti stretli ľudia nemenej významní – a to ľudia z oboch strán hranice.

Hymny oboch národov odzneli v podaní Mužského speváckeho zboru Boršičané z Boršíc u Blatnice. Príhovor predniesol starosta obce Lubina Martin Beňatinský, ktorý ho „situoval“ na dnešné negatívne udalosti prebiehajúce vo svete s tým, že vzájomné spolužitie medzi národmi Čechov a Slovákov by si mali brať za vzor aj iné národy.

Slávnosti na Veľkej Javorine – to nie je „len“ symbol stretávania sa oboch národov. Je to aj kultúrno-spoločenské podujatie, na ktoré sa každoročne teší veľké množstvo návštevníkov. Je to pre nich čas, keď sa stretnú so svojimi známymi, čas zaspomínať si, pookriať a zabaviť sa pri počúvaní krásnych piesní folklórnych súborov a hudobných skupín zo Slovenska i Čiech, a, samozrejme, ochutnať špeciality z pripravených stánkov. Rovnako boli pripravené aj stánky ľudovej tvorivosti, remesiel a na svoje si prišli aj najmenší návštevníci.

Kultúrny program bol ochutnávkou viac ako vydarenou. V rámci neho sa predstavili na veľkom pódiu Boršičanka z Boršíc u Blatnice, Folklórny súbor Otava z Nového Mesta nad Váhom, Mužský spevácky zbor Boršičané z Boršíc u Blatnice, DFs Javorinka z Miškech Dedinky, Folklórny súbor Olšava z Uherského Brodu, Ženská spevácka skupina Klenotnica zo Bziniec pod Javorinou, Folklórny súbor Kasanka z Moravského Lieskového, Folklórna skupina Rozvadžan z Trenčianskych Stankoviec, Ľudová hudba Rovenec spolu so speváckou skupinou z Nového Mesta nad Váhom. Malé pódium hostilo výborné skupiny Skaláci z Bojkovíc, Salem z Bratislavy a Žlutú ponorku z Uherského Hradišťa.

Otvorenie slávností sa uskutočnilo v doobedňajších hodinách a na slávnostnej atmosfére sa svojou prítomnosťou podieľali významní predstavitelia politického života na Slovensku i v Českej republike: Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, hejtman Zlínskeho kraje Stanislav Mišák, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal, ktorí v rámci svojich príhovorov vyzdvihli dôležitosť a opodstatnenosť konania Slávností, krásu vzájomných bratských vzťahov oboch národov a nezabudli ani na vzdanie úcty tým, ktorí sa pred desiatkami rokov zaslúžili o vznik tradície stretávania sa na Veľkej Javorine. Za prípravný výbor sa prihovoril tohtoročný predseda Slávností Bohuš Vávra, starosta obce Boršice u Blatnice.

I tento rok sa opäť naplnilo Hurbanovo heslo: „Tu bratia vždy sa stretať budú…“ Tak tomu bolo doteraz, a tak tomu bude aj naďalej – aj napriek tomu, že pred viac ako dvomi desaťročiami došlo k osamostatneniu národov. Pretože mysľou, spoločnou minulosťou sme zostali stále bratmi…

Úplne záverom je potrebné poďakovať. Poďakovať členom prípravného výboru slávností zloženého z obcí, miest a organizácií prihraničného regiónu, za finančnú podporu jednotlivým krajom a sponzorom. Bez ich podpory a pomoci by organizácia Slávností bola veľmi náročná. Samozrejme, podstatnú úlohu zohralo aj počasie, ktoré po celý čas Slávnostiam prialo a v neposlednom rade aj návštevníci, ktorí sa tento rok zišli v „celkom slušnom“ počte – podľa odhadov približne 5 tisíc, čím vytvorili tú správnu bratskú atmosféru.

Text: zdroj: www.obeclubina.sk/Foto: zdroj: TSK, www.starrace.eu, Lukáš Kubičina – TNOS, Vladimír Brezinský