Mikulík fotoV dejinách každého národa existujú míľniky, ktoré sú preň dôležité a určujúce na mnohé ďalšie desaťročia, no zároveň sa často na ne zabúda. K takýmto míľnikom patril pre Čechov i Slovákov vznik prvej Československej republiky.

Prípravný výbor javorinských slávností pri tejto príležitosti každoročne na konci októbra navštevuje pamätné miesta gen. M. R. Štefánika, T. G. Masaryka a pamätníky obetí prvej svetovej vojny, aby si tak spoločne členovia výboru pripomenuli republiku, ktorá ich prvýkrát spojila nielen ako dva susedné národy, ale aj ako krajiny, ktoré sú si ľudsky blízke. Prvá Československá republika, ktorá vznikla 28. októbra 1918, priniesla Čechom vytúženú obnovu štátnosti a Slovákom oslobodenie od Uhorska a možnosť vlastného národného rozvoja. Pre oba naše národy bola dôležitým medzníkom, ktorý ich posunul k premene na moderné štáty. Československá republika existovala až do r. 1939, kedy sa pod tlakom Nemecka museli jednotlivé štáty rozdeliť.

Tohtoročná spomienková trasa výboru sa uskutoční v utorok 27. októbra 2015. Prípravný výbor zaháji svoju cestu naprieč pamätnými miestami na Mestskom úrade v Uherskom Brode. Ďalej budú pokračovať na pamätných miestach na Veľkej Javorine, v Starej Turej, Myjave, Košariskách, Brezovej pod Bradlom, Skalici, Hodoníne, Strážnici, Kunoviciach a okolo 18.00 hodiny zakončia harmonogram dňa v Uherskom Hradišti.

Časovýharmonogramutorok27.10.2015

7.45 hod. Uherský Brod příjezd ( sraz Městský úřad )
8.45 hod. Uherský Brod odjezd
9.15 hod. Javořina příjezd
9.30 hod. Javořina odjezd
10.00 hod. Stará Turá příjezd
10.15 hod. Stará Turá odjezd
10.35 hod. Myjava příjezd (památník)
10.45 hod. Myjava odjezd
11.30 hod. Košariská příjezd
  Košariská oběd
12.45 hod. Košariská odjezd
13.00 hod. Brezová pod Bradlom příjezd ( Bradlo )
13.30 hod. Brezová pod Bradlom odjezd ( Bradlo )
14.30 hod. Skalica příjezd
15.15 hod. Skalica odjezd
15.35 hod. Hodonín příjezd
15.50 hod. Hodonín odjezd
16.20 hod. Strážnice příjezd
16.45 hod. Strážnice odjezd
17.00 hod. Kunovice příjezd
17.15 hod. Kunovice odjezd
17.30 hod. Příjezd kolony do Uherského Hradiště
18.00 hod. Kladení věnců Uherské Hradiště – projevy