Veľká Javorina – symbol, majestát, história a mnoho ďalšieho by sa dalo spomenúť pri najvyššom vrchu Bielych Karpát. Pre nás, ktorí si ctíme už takmer 170-ročný odkaz našich predkov v duchu československej spolupatričnosti a vzájomnosti, znamená najmä každoročné stretnutie obyvateľov zo slovenskej a českej strany priamo na hraničnom pomedzí. Je dôkazom priamych väzieb medzi ľuďmi nielen pohraničia, ale celého Česko-Slovenska.

Poslednú júlovú nedeľu budú na česko-slovenskom pomedzí opäť ľudia žiť Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Ide o najväčšie podujatie takéhoto druhu na našej hranici, najväčšie nielen počtom návštevníkov, ale aj svojou históriou a významom.

Slávnosti organizuje každoročne Prípravný výbor javorinských slávností, ktorý je zložený najmä z predstaviteľov miest a obcí prihraničného regiónu. Veľkou oporou a záštitou sú im kontaktné kraje: Jihomoravský, Trenčiansky, Zlínsky a Trnavský, ktoré výraznou mierou, organizačnou a hlavne finančnou, prispievajú k tomu, aby bolo možné tieto slávnosti každoročne zrealizovať. Veľkou pomocou sú aj jednotlivé mestá a obce, ktoré takisto prispievajú finančne, ale aj osobnou účasťou svojich predstaviteľov.

I tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 30.7.2017 – Vás srdečne pozývame na Veľkú Javorinu na priateľské stretnutie Čechov a Slovákov, ktorí si nájdu čas na rozhovor so svojimi susedmi spoza hranice. Na stretnutie, ktoré opäť potvrdí Hurbanove slová: „Tu bratia vždy sa stretať budú…“

Pevnú väzbu príslušníkov oboch národov symbolizuje na Javorine od r. 1990 Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Pri pamätníku si i tento rok v ranných hodinách poslednú júlovú nedeľu pripomenieme spoločnú minulosť i budúcnosť národov položením kytice kvetov. Pri pamätníku zaznie príhovor predsedníčky prípravného výboru javorinských slávností a zároveň primátorky mesta Stará Turá, Ing. Anny Halinárovej.

Slávnosti sú však nielen o stretnutiach, ale aj o pestrej ponuke súborov a skupín rôzneho žánru, kde si každý určite nájde to svojmu srdcu blízke. Program na veľkom pódiu otvorí o 9.30 h dychová hudba ZUŠ Veselí nad Moravou. O 10.30 budú slávnosti za účasti hostí a organizátorov slávnostne otvorené. Neskôr sa na veľkom pódiu vystriedajú: DFS Štvorlístok pri ZŠ s MŠ Jána Hollého v Pobedíme, DFS Handrláček a CM Čarapa z Kunovíc, Mužská spevácka skupina Urban, Slovácký soubor Kyjov, Mužský spevácky zbor z Kunovíc, Univerzitný folklórny súbor Družba z Trenčína a Ivan Mládek a Banjo Band.

Príjemné hudobné spestrenie je pre Vás pripravené aj na malom pódiu. Od 11.00 hodiny sa tu vystriedajú DH Váhovanka z Mníchovej Lehoty, Žlutá ponorka z Uherského Hradišťa a Ivan Terry Country Band z Bratislavy.

K takémuto veľkému podujatiu neodmysliteľne patria aj predajné stánky. K dispozícií bude rôznorodý najmä ľudovo-remeselný tovar a tiež tradičné stánkové občerstvenie. Nezabudlo sa ani na našich najmenších návštevníkov. O zábavu pre deti sa budú počas dňa starať skauti z Domu detí a mládeže Uherský Brod.

Na Javorinu sa môžete opäť dopraviť prostredníctvom bezplatných autobusov z oboch strán hranice. Cestovné poriadky nájdete na plagátoch v prihraničných obciach a mestách a na internetovej stránke www.velkajavorina.com.

V minulom roku sme sa dočkali i pekného počasia, tak dúfajme, že i tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine budú opäť plné slnka, pohody a dobrých ľudí.

V sobotu 29. 7. 2017 sa o 14. 00 h koná na vrchu Veľkej Javoriny podujatie Javorina tour 2017 – stretnutie cykloturistov z Českej a Slovenskej republiky.

 

Kontakt pre médiá:

Ing. Ľubomír Miklánek

+421905879362

email: miklanek.lubomir@gmail.com