Prípravný výbor tvoria štatutári obcí a miest

 

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ako ich poznáme dnes, sa  konajú pravidelne už 26 rokov a predstavujú symbol spoločnej histórie a kultúry Čechov a Slovákov. Javorinské slávnosti každoročne organizuje prípravný výbor, ktorý je zložený najmä zo starostov, primátorov obcí a miest prihraničného výboru.

Predsedníctvo výboru sa každý rok mení. Jeden rok predsedá slovenská strana, druhý rok česká.

Slávnosti sa môžu konať vďaka finančnej podpore obcí a miest a osobnej účasti ich predstaviteľov.

Výrazná finančná pomoc je poskytovaná krajmi Trenčianskym, Zlínskym, Juhomoravským, a Trnavským.

Novodobá tradícia osláv sa začala písať v roku 1990, keď na Veľkej Javorine vyrástol pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.

Česká republika:

Slovenská republika:

 

Odbornými garantmi programu slávností sú:

Podujatie podporujú aj kraje:

Zoznam prispievajúcich obcí

seznam přispívajících obcí