Prípravný výbor v Starej Turej

Prípravný výbor v Starej Turej

V piatok 25. októbra 2013 si členovia Prípravného výboru slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine pripomenuli významné výročie v dejinách obidvoch národov – 95 rokov od vyhlásenia spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky. Spoločne absolvovali spomienkovú trasu po pamätných miestach venovaných gen. M. R. Štefánikovi a T. G. Masarykovi a miest, ktoré s týmto výročím súvisia – pamätníkov obetiam 1. svetovej vojny.

Spomienková trasa účastníkov podujatia začala v skorých ranných hodinách na Mestskom úrade v Uherskom Brode. Tentokrát sa okrem členov prípravného výboru zúčastnila spomienkových návštev aj delegácia z Juhomoravského kraja, pán Roman Celý, námestník hejtmana Juhomoravského kraja a pani Ilona Žižková Vágnerová, predsedníčka komisie pre medzinárodné vzťahy Juhomoravského kraja. Trasa ďalej z Uherského Brodu pokračovala na pamätné miesta v Moravskom Lieskovom, na Veľkej Javorine, v Starej Turej, Myjave, Košariskách, Brezovej pod Bradlom, Skalici, Hodoníne, Strážnici a okolo 18.00 hodiny zakončili členovia výboru harmonogram dňa v Uherskom Hradišti.

Podjavorinský kraj sa k myšlienke spolupatričnosti českého a slovenského národa vždy hrdo hlásil. Hoci sa spoločné dejiny Čechov, Moravanov a Slovákov prestali písať 31. decembra 1992, môžeme povedať, že vzťahy medzi našimi národmi sú nadštandardné. Každoročné priateľské stretnutia na Javorine predstavujú živý dôkaz blízkosti ľudí z oboch strán hranice. Dôkazom bolo i spomínané spoločné stretnutie, ktorým sme si nielenže pripomenuli významné dni spred 95 rokov, ale súčasne sme deklarovali naše priateľstvo.