Predseda prípravného výboru javorinských slávností zvolal v piatok 15. novembra zasadnutie, ktorého hlavným cieľom bolo zhodnotiť činnosť výboru v uplynulých mesiacoch. V Uherskom Brode privítal srdečne členov javorinského výboru starosta Patrik Kunčar a místostarosta Petr Vrána.

Najdôležitejším bodom zasadnutia bola hodnotiaca správa k Slávnostiam bratstva Čechova a Slovákov, ktoré sa uskutočnili poslednú júlovú nedeľu – 28.7.2013. Predseda výboru Jozef Trstenský kladne hodnotil kultúrny program na oboch pódiách, priebeh podujatia i výborné počasie. Jediným negatívom slávností bolo prerušenie distribúcie elektrickej energie, ktoré sa dúfajme, nebude v budúcnosti opakovať. Predseda výboru sa  poďakoval svojim zástupcom Soňe Krištofíkovej a Petrovi Vránovi, všetkým členom prípravného výboru, ale aj jednotlivým predsedom krajov, obciam a mestám, ktoré sa podieľali na slávnostiam organizačne aj finančne.

Na stretnutí sa pristúpilo i k hodnoteniu osláv vzniku samostatného Česko-Slovenského štátu, ktoré sa uskutočnili v piatok 25. októbra 2013. Predseda opäť poďakoval všetkým členom prípravného výboru, ktorí sa podujatia zúčastnili a zvlášť delegácií z Juhomoravského kraja vedenou pánom Celým, pani Žiškovou Vágnerovou a pánom Foltínom. Ďalej bolo potrebné poďakovať všetkým mestám, ktoré členov výboru i delegácie privítali na svojej pôde. V Čechách je 28. október štátnym sviatkom, na Slovensku je to iba pamätný deň. Členovia výboru sa zhodli, že takýto významný deň v dejinách oboch národov by si zaslúžil byť štátnym sviatkom aj na Slovensku.

Po hodnotiacej správe predsedu výboru sa živo diskutovalo nielen o javorinských slávnostiach a spomienkovom podujatí na vznik ČSR, ale aj o prípravách na Silvester. Aj tento rok sa bude výbor tešiť na všetkých občanov moravsko-slovenského pomedzia, ktorí prídu k pamätníku na Veľkej Javorine na Silvestra – 31. decembra 2013 o 13.00 hodine. Pri pamätníku bude zabezpečená vatra priateľstva a vystúpi tu mužský spevácky zbor z Míkovic.