V prípade, že by ste mali záujem o predajné miesto na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, vyplňte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť nižšie a zašlite ju elektronicky na email: sekretariat@obeclubina.sk a tiež poštou na Obecný úrad, Lubina 56, 916 12 Lubina.

Prihláška na ambulantný predaj na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine v pdf

Prihláška na ambulantný predaj na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine vo word

 

Kontakt pre predajné stánky: Inge Rubaninská, OcÚ Lubina, telefonní číslo: (+421)0327778165, sekretariat@obeclubina.sk