predsedovia

Přípravný výbor Slavností bratrství Čechů a Slováků pozval v pátek 7. března 2014 podjavořinské obce a města na jeho plenární zasedání. Přítomné zástupce samospráv přivítal v zrekonstruovaném společenském domě v Novém Meste nad Váhom primátor města a zároveň předseda přípravného výboru Ing. Jozef Trstenský spolu se zástupkyní primátora PhDr. Kvetoslavou Hejbalovou a přednostou městského úřadu v Novom Meste nad Váhom Ing. Dušanem Današem.

Předseda přípravného výboru přistoupil po uvítaní hostů k hodnocení práce výboru v uplynulém roce. Nejdůležitější akcí, kterou organizuje výbor, jsou Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině. Ty se v loňském roce uskutečnily v neděli 28. července 2013 a po delší době byly konečně horké a bez deště. Předseda poděkoval za podporu hejtmanovi a předsedům Zlínského, Trenčianského a Jihomoravského kraje, místopředsedům javořinského výboru, Mgr. Krištofíkové a Ing. Vránovi, předsedům a členům jednotlivých komisí a všem obcím a městům, které se podílely na přípravě slavností. Kulturní komise opět připravila vyvážený program, který zaujal návštěvníky slavností. Jediným negativem byl incident s přerušením elektrické energie při proslovech na hlavním pódiu. Určitě však nesnížil úroveň slavností. V říjnu si přípravný výbor připomněl významné výročí v dějinách obou národů – 95 let od vyhlášení Československé republiky. Výbor společně absolvoval vzpomínkovou trasu po památných místech, které s tímto výročím souvisí. Předseda přípravného výboru poděkoval všem zástupcům obcí a měst, které výbor navštívil a také všem, kteří se vzpomínkové trasy zúčastnili. Poslední společnou akcí členů výboru byla Silvestrovská vatra na Velké Javořině, která byla také na dobré úrovni, a zúčastnilo se jí mnoho lidí.

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořine se letos uskuteční v neděli 27. července 2014. Po volbě nového přípravného výboru se budou na organizaci letošních slavností podílet:

Za ČR – Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Kunovice, Kyjov, Nivnice, Nová Lhota, Strání, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad Moravou

Za SR – Bzince pod Javorinou, Brezová pod Bradlom, Horná Streda, Lubina, Moravské Lieskové, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Skalica a Stará Turá.

Odbornými garanty programu slavností jsou Trenčianske osvetové stredisko a Klub kultury Uherské Hradiště.

Na prvním letošním setkání výboru byla hlavním bodem zasedání volba nového předsedy a místopředsedů přípravného výboru Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině pro rok 2014.

Za nového předsedu byl zvolen starosta Veselí nad Moravou Ing. Miloš Kozumplík a místa místopředsedů obsadila primátorka Brezové pod Bradlom Mgr. Eva Ušiaková a starosta Dolního Němčí Ing. František Hajduch.

Pan Kozumplík poděkoval za vykonanou práci dosavadnímu předsedovi. Ten pak prodal nově zvolenému předsedovi symbol slavností a pogratuloval mu k nové funkci.

Další setkání výboru je naplánováno na 11. dubna 2014 ve Veselí nad Moravou. Programem jednání bude návrh na jmenování pracovních komisí, jejich předsedů a členů a návrh na kulturní program slavností.