IMG_6850
Hneď v úvode vyjadril predseda prípravného výboru ľútosť nad tragédiou, ktorá sa odohrala v meste Uherský Brod a zasiahla všetkých obyvateľov prihraničného regiónu. Potom už nasledovalo  hodnotenie práce výboru v uplynulom roku 2014. Členovia prípravného výboru sa stretli počas minulého roka hneď niekoľkokrát, aby pripravili najdôležitejšie podujatie, ktoré výbor organizuje, a to Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Tie sa minulý rok uskutočnili v nedeľu 27. júla 2015. Slávnosti hodnotil ako úspešné, nakoľko sa opäť niesli v znamení pekného počasia a navštívili ich ľudia z oboch strán hranice.

Predseda poďakoval za podporu hejtmanom a predsedom Zlínskeho, Trenčianskeho a Juhomoravského kraja, všetkým členom  javorinského výboru a obciam a mestám, ktoré sa podieľali na príprave slávností. Ďalším podujatím v réžií výboru bola v októbri spomienková trasa po pamätných miestach, ktoré súvisia so vznikom Československej republiky. Predseda prípravného výboru poďakoval všetkým zástupcom obcí a miest, ktoré výbor navštívil a takisto všetkým, ktorí sa spomienkovej trasy zúčastnili. Posledným spoločným podujatím členov výboru bola Silvestrovská vatra na Veľkej Javorine, ktorej sa v mrazivom, ale slnečnom počasí na Javorine zúčastnilo množstvo ľudí.

Členovia výboru sa na zasadnutí ďalej dohodli, že na organizácií tohtoročných slávností sa budú podieľať tieto mestá a obce:

Za ČR – Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Kunovice, Kyjov, Kunovice, Nová Lhota, Strání, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad Moravou

Za SR – Bzince pod Javorinou, Brezová pod Bradlom, Horná Streda, Lubina, Moravské Lieskové, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Skalica a Stará Turá.

Odbornými garantmi programu slávností sú Trenčianske osvetové stredisko a Klub kultúry Uherské Hradiště. Výbor privítal nových členov výboru pre obce a mestá, kde sa po voľbách udiali zmeny na postoch starostov a primátorov a ich zástupcov.

Dôležitým bodom rokovania výboru bola voľba nového predsedu a podpredsedov výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine pre rok 2015. Tento rok sa predsedníctvo presúva na slovenskú stranu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený starosta obce Lubina Ing. Martin Beňatinský a jeho podpredsedami budú pre tento rok místostarosta Uherského Hradišťa PhDr. Ivo Frolec a starosta Hornej Stredy Ľubomír Krajňanský.

Nový predseda Martin Beňatinský poďakoval za vykonanú prácu doterajšiemu predsedovi. Ten potom predal novozvolenému predsedovi symbol slávností a pogratuloval mu k novej funkcii.

Ďalšie stretnutie výboru je naplánované na 17. apríla 2015 v Hornej Strede. Programom rokovania bude návrh na menovanie pracovných komisii, ich predsedov a členov a návrh na kultúrny program slávností.

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine sa tento rok uskutočnia v nedeľu 26. júla 2015.