Tohtoročné plenárne zasadnutie javorinského výboru sa uskutočnilo 24. februára v Starej Turej. Prítomných zástupcov prihraničných miest a obcí privítala primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová. Potom už nasledovalo hodnotenie práce výboru v uplynulom roku 2016, ktorého sa ujal dosluhujúci predseda výboru Bohuš Vávra, ktorý je zároveň starostom obce Boršice u Blatnice.

Za prácu na prípravách Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine poďakoval všetkým členom výboru. V réžii výboru sa počas roka 2016 uskutočnila i spomienková trasa po pamätných miestach, ktoré súvisia so vznikom prvej Československej republiky. Tento rok sa výbor opäť zastavil hneď v niekoľkých obciach a mestách, ktoré sú s týmto významným výročím prepojené. Posledným spoločným podujatím členov výboru bola Silvestrovská vatra na Veľkej Javorine, ktorej sa v decembri zúčastnilo rekordne veľa ľudí.

Predseda poďakoval za podporu hejtmanom a predsedom Zlínskeho, Trenčianskeho, Juhomoravského a Trnavského kraja, všetkým členom  javorinského výboru a obciam a mestám, ktoré sa podieľali na príprave slávností. Na tohtoročnej organizácii slávností sa budú podieľať tieto mestá a obce:

Za ČR – Boršice u Blatnice, Dolní Němčí, Kunovice, Kyjov, Nová Lhota, Strání, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Veselí nad Moravou

Za SR – Bzince pod Javorinou, Brezová pod Bradlom, Horná Streda, Lubina, Moravské Lieskové, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Skalica, Stará Turá, Pobedim, Potvorice a Lúka

Odbornými garantmi programu slávností sú Trenčianske osvetové stredisko a Klub kultúry Uherské Hradiště.

Dôležitým bodom rokovania výboru bola voľba nového predsedu a podpredsedov výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Javorine pre rok 2017. Tento rok sa predsedníctvo presúva na slovenskú stranu. Za predsedníčku bola jednohlasne zvolená primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová a jej podpredsedami budú pre tento rok primátor mesta Nové Mesto nad Váhom Jozef Trstenský a starostka mesta Kunovice Ivana Majíčková.

Nová predsedníčka výboru poďakovala za vykonanú prácu doterajšiemu predsedovi. Ten jej predal symbol slávností a pogratuloval jej k novej funkcii.

Ďalšie stretnutie výboru je naplánované na 28. apríla 2017 v Kunoviciach. Programom rokovania bude návrh na menovanie pracovných komisii, ich predsedov a členov a návrh na kultúrny program slávností.

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine sa tento rok uskutočnia v nedeľu 30. júla 2017.