Prvé tohtoročné stretnutie prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov sa uskutočnilo 12. apríla v Uherskom Hradišti. Predseda výboru pre minuloročné slávnosti, Evžen Uher predniesol prítomným hodnotiacu správu za rok 2012. Tradičné júlové Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov aj Silvestrovská vatra prebehli bez problémov a na dobrej úrovni. Hlavným bodom zasadnutia bola voľba nového predsedu a podpredsedov Výboru javorinských slávností pre rok 2013.

Za nového predsedu bol zvolený primátor Nového Mesta nad Váhom, Jozef Trstenský a miesta podpredsedov obsadila zástupkyňa primátora Starej Turej, Soňa Krištofíková a místostarosta Uherského Brodu, Petr Vrána.

Pán Benešík menom všetkých členov výboru poďakoval za vykonanú prácu doterajšiemu predsedovi. Ten potom predal novozvolenému predsedovi symbol slávností a pogratuloval mu k novej funkcii.

Starosta obce Lubina, Martin Beňatinský informoval plénum, že na slovenskej strane vzniklo Občianske združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina.

Ďalšie stretnutie výboru je naplánované na 25. apríla v Starej Turej. Programom rokovania bude návrh na menovanie pracovných komisii, ich predsedov a členov.

                                                                                                          Lívia Boorová