Veseli nad Moravou

Přípravný výbor Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině se setkal na svém prvním pracovním setkání pod vedením nového předsedy výboru, Ing. Miloše Kozumplíka. Předseda Přípravného výboru a zároveň starosta města Veselí nad Moravou přivítal přítomné členy výboru ve čtvrtek 10. dubna 2014 a v krátkosti je seznámil s historií i s aktuálními informacemi o městě Veselí nad Moravou. Informoval také o skutečnosti, že se před setkáním výboru uskutečnilo i zasedání předsednictva Přípravného výboru, kde se připravil obsah jednání. Důležitou částí zasedání ve Veselí nad Moravou bylo vyúčtování loňských Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině. Na financování se opět podíleli obce a města příhraničního kraje, ale v největší míře přispěli kontaktní kraje – Jihomoravský, Trenčiansky a Zlínský, za což jim patří velké poděkování. Přípravný výbor na svém zasedání dále projednal a schválil jednotlivé pracovní komise, ve kterých budou pracovat vybraní členové výboru. Předsedou kulturní komise se stal Mgr. Evžen Uher, předsedou finanční komise Ing. Martin Beňatinský a předsedou technicko-pořádkově-dopravní komise Ing. Pavel Bahník. V rámci diskuse vznikl požadavek na oživení kulturního programu modernějšími prvky a možnost změnit organizaci oslav vzniku 1. ČSR. Další zasedání výboru se uskuteční 16. května 2014 v Brezové pod Bradlom.

Nezapomeňte, letošní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině se uskuteční v neděli 27.7.2014.