Plakát Javorina 2015.inddPoslední červencová neděle je na česko-slovenském pomezí pevně spjata se Slavnostmi bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině. Toto neformální, přátelské setkání nerozlučných bratrů – Čechů a Slováků – pořádá každoročně přípravný výbor javořinských slavností, který je složený z představitelů měst a obcí příhraničního regionu.

Tradice setkávání příslušníků obou národů na Velké Javořině sahá do počátku minulého století. Velkou Javořinu si určitě nevybrali naši předkové náhodně, patří k nejkrásnějším místům celého regionu a je nejvyšší dominantou Bílých Karpat. „Tu bratia vždy sa stretať budú…“ Hurbanovo heslo bude platit trvale, přestože jsou oba národy už více než dvě desetiletí osamostatněny, vazby mezi nimi přetrvávají a lidé na obou stranách hranice jsou stále pevně spjati. Javořinské slavnosti každoročně zdůrazňují význam česko-slovenských vztahů mezi obyčejnými lidmi, ale i mezi jednotlivými kraji, obcemi či podnikatelskými subjekty na obou stranách hranice.

I letošní poslední červencovou neděli – 26.7.2015 – Vás zveme na setkání dvou odvěkých bratrů, kteří i když každý kráčejí vlastní cestou, vždy si najdou čas jeden na druhého a případně neváhají zanechat všeho a jít na pomoc tomu druhému. Bratři, ačkoli byli rozděleni pomyslnou hranicí, v srdcích lidí zůstávají nadále spolu. Vrch Velká Javořina je tradičním místem setkávání Čechů a Slováků už od r. 1845. Pevnou vazbu příslušníků obou národů zde symbolizuje od r. 1990 Památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti. U památníku si i letos v ranních hodinách poslední červencovou neděli připomeneme společnou minulost i budoucnost národů položením kytic. U památníku zazní proslov předsedy přípravného výboru javořinských slavností a zároveň starosty obce Lubina Ing. Martina Beňatinského.

V rámci slavností se mohou návštěvníci těšit již tradičně na kulturní program, který nabídne ty nejlepší soubory a skupiny z příhraničního regionu, které budou prezentovat zejména folklor a hudbu česko-slovenského pomezí. Program na velkém pódiu uvede v 9.30 h dechová hudba Nadličanka z Nadlice, po nich se představí mužský pěvecký sbor Kudlovice. O 10.35 h budou slavnosti za účasti hostů a organizátorů slavnostně zahájeny. Později se na velkém pódiu vystřídají: folklorní skupina Rozdvadžan z Trenčianských Stankoviec, lidová hudba Poľun ze Staré Turé, dětský folklorní soubor Javorinka z Miškech Dedinky, slovácký soubor z Kyjova, lidová hudba Pláňava ze Senice a folklorní soubor Cifra Lenky Kraváčkové a cimbálová muzika Ohnica z Uherského Hradiště. Na malém pódiu se od 11.30 h představí: Ivan Terry Zeman & Harvestri, Mix Band z Uherského Brodu a country skupina Telegraf z Uherského Hradiště. Organizátoři připravili pro návštěvníky i prodejní stánky, ve kterých budou k dispozici různé zejména tradiční lidové řemeslné výrobky a občerstvení. O zábavu pro děti se na Velké Javořině budou během dne starat skauti z Domu dětí a mládeže Uherský Brod. Na Velkou Javořinu se můžete opět dopravit prostřednictvím bezplatných autobusů z obou stran hranice. Jízdní řády najdete na plakátech v příhraničních obcích a městech a na internetové stránce www.velkajavorina.com.

Připravit tak velkou akci, jakou jsou Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině je organizačně i finančně velmi náročné. Proto je třeba poděkovat jednotlivým obcím a městům z obou stran hranice, Jihomoravskému, Trenčianskému, Zlínskému a Trnavskému kraji a sponzorům, bez jejichž pomoci by nebylo možné javořinské slavnosti zorganizovat. V minulém roce jsme se dočkali i pěkného počasí, tak doufejme, že i letošní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině budou opět plné slunce, pohody a dobrých lidí.

V sobotu 25. 7. 2015 se o 14. 00 h koná na vrchu Velké Javořiny akce Javorina tour 2015 – setkání cykloturistů z České a Slovenské republiky.