Plakát Javorina 2015.inddPosledná júlová nedeľa je na česko-slovenskom pomedzí pevne spätá so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine. Toto neformálne, priateľské stretnutie nerozlučných bratov – Čechov a Slovákov – organizuje každoročne prípravný výbor javorinských slávností, ktorý je zložený z predstaviteľov miest a obcí prihraničného regiónu.

Tradícia stretávania sa príslušníkov oboch národov na Veľkej Javorine siaha do začiatku minulého storočia. Veľkú Javorinu si určite nevybrali naši predkovia náhodne, patrí k najkrajším miestam celého regiónu a je najvyššou dominantou Bielych Karpát. „Tu bratia vždy sa stretať budú…“ Hurbanove heslo bude platiť natrvalo, pretože aj keď oba národy sú už viac ako dve desaťročia osamostatnené, väzby medzi nimi naďalej pretrvávajú a ľudia na oboch stranách hranice sú stále pevne spätí.  Javorinské slávnosti každoročne zdôrazňujú význam česko-slovenských vzťahov medzi obyčajnými ľuďmi, ale i medzi jednotlivými krajmi, samosprávami či podnikateľskými subjektmi na oboch stranách hranice.

I tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 26.7.2015 – Vás pozývame na stretnutie dvoch odvekých bratov, ktorí aj keď každý kráčajú vlastnou cestou, vždy si nájdu čas jeden na druhého a v prípade potreby, neváhajú nechať všetko tak a ísť na pomoc tomu druhému. Bratia, ktorí aj keď boli rozdelení pomyselnou hranicou, v srdciach ľudí zostávajú naďalej spolu. Vrch Veľká Javorina je tradičným miestom stretávania sa Čechov a Slovákov už od r. 1845. Pevnú väzbu príslušníkov oboch národov tu symbolizuje od r. 1990 Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Pri pamätníku si i tento rok v ranných hodinách poslednú júlovú nedeľu pripomenieme spoločnú minulosť i budúcnosť národov položením kytice kvetov. Pri pamätníku zaznie príhovor predsedu prípravného výboru javorinských slávností a zároveň starostu obce Lubina Ing. Martina Beňatinského.

V rámci slávností sa môžu návštevníci tešiť už tradične na kultúrny program, ktorý ponúkne tie najlepšie súbory a skupiny z prihraničného regiónu, ktoré budú prezentovať najmä folklór a hudbu česko-slovenského pomedzia. Program na veľkom pódiu otvorí o 9.30 h dychová hudba Nadličanka z Nadlíc, po nich sa predstaví mužský spevácky zbor Kudlovice. O 10.35 h budú slávnosti za účasti hostí a organizátorov slávnostne otvorené. Neskôr sa na veľkom pódiu vystriedajú: folklórna skupina Rozdvadžan z Trenčianskych Stankoviec, ľudová hudba Poľun zo Starej Turej, detský folklórny súbor Javorinka z Miškech Dedinky, Slovácký soubor z Kyjova, ľudová hudba Pláňava zo Senice a folklórny súbor Cifra Lenky Kraváčkové a cimbalová muzika Ohnica z Uherského Hradiště. Na malom pódiu sa od 11.30 h vystriedajú: Ivan Terry Zeman & Harvestri, Mix Band z Uherského Brodu a country skupina Telegraf z Uherského Hradiště. Organizátori pripravili pre návštevníkov i predajné stánky, v ktorých bude k dispozícií rôznorodý najmä ľudovo-remeselný tovar a občerstvenie. O zábavu pre deti sa na Veľkej Javorine budú počas dňa starať skauti z Domu detí a mládeže Uherský Brod.  Na Veľkú Javorinu sa môžete opäť dopraviť prostredníctvom bezplatných autobusov z oboch strán hranice. Cestovné poriadky nájdete na plagátoch v prihraničných obciach a mestách a na internetovej stránke www.velkajavorina.com.

Pripraviť tak veľké podujatie, akými sú Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine je organizačne i finančne veľmi náročné. Preto je potrebné poďakovať jednotlivým obciam a mestách z oboch strán hranice, Jihomoravskému, Trenčianskemu, Zlínskemu a Trnavskému kraju a sponzorom, bez ktorých pomoci by nebolo možné javorinské slávnosti zorganizovať. V minulom roku sme sa dočkali i pekného počasia, tak dúfajme, že i tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine budú opäť plné slnka, pohody a dobrých ľudí.

V sobotu 25. 7. 2015 sa o 14. 00 h koná na vrchu Veľkej Javoriny podujatie Javorina tour 2015 – stretnutie cykloturistov z Českej a Slovenskej republiky.