Letošní 21. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině lze charakterizovat jediným výstižným slovem, a to horké. Po několika deštivých letech jsme se konečně dočkali v neděli 28.7.2013 ukázkového slunečného počasí s teplotou sahající i zde na nejvyšším vrchu Bílých Karpat až k třicítce.

Velká Javořina byla, je a doufejme, že i nadále bude místem, které se hluboce zapsalo a zapíše do dějin slovenského i českého národa. Společnou historii, přátelství a nadstandardní vztahy si poslední červencovou neděli přišlo potvrdit veliké množství návštěvníků z obou stran hranice. Pozvání přijali i zástupci kontaktních krajů, které jsou již delší dobu podporovateli slavností. Přítomni byli hejtman Zlínského kraje – Stanislav Mišák, předseda Trenčianského samosprávného kraje – Pavel Sedláček, člen rady Jihomoravského kraje – Jiří Janda a zástupce Trnavského samosprávného kraje – Jozef Behúl.

Organizátoři slavností, zástupci příhraničních měst a obcí, se již v ranních hodinách s hosty přesunuli k Památníku česko-moravsko-slovenské vzájemnosti, kde položili společně kytice. U památníku k přítomným promluvil předseda přípravného výboru, primátor Nového Města nad Váhom, Jozef Trstenský. Hymny obou národů zazněly u památníku v podání mužského pěveckého sboru z Kunovic.

Jedním z lákadel slavností je každoročně kulturní program, který nabízí to nejlepší z folklóru, tradic a dobré muziky příhraničního regionu. Vybrané soubory a skupiny bavili lidi i letos na dvou pódiích. K divákům na hlavním pódiu promluvil předseda přípravného výboru slavností, který mimo jiné připomněl, že jsme se v tento den sešli, abychom naplnili odkaz slov velkého slovenského národovce Jozefa Miloslava Urbana, který řekl: „Zde bratři vždy setkávat se budou, zde věrnost přísahat si budou.“

Součástí slavností jsou i prodejní stánky, které opět nabízely pestrý sortiment jídel a nápojů, ale i lidově-uměleckých výrobků. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže. Účastníci slavností vytvořili během celého dne velmi příjemnou atmosféru, která přesvědčila organizátory, že letošní slavnosti byly úspěšné. Vyplývá to i z prvních ohlasů návštěvníků. Doprovodnou akcí slavností bylo v sobotu 27.7.2013 setkání cykloturistů – Javorina tour 2013. Přípravný výbor slavností děkuje všem, kteří podpořili ať už finančně, technicky, organizačně nebo svou přítomností letošní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině. Těšíme se opět příští rok!