V piatok 13.9.2019 bolo na najvyššom vrchu Bielych Karpát riadne bezpečne. Mali tu na symbolickom mieste, v duchu stretávania sa dvoch susedných národov „Medzinárodnú súčinnostnú poradu“ funkcionárov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Skalici, Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici,  územného odboru Hodonín Krajského riaditeľstva Polície Juhomoravského kraja a územného odboru Uherské Hradiště Krajského riaditeľstva Polície Zlínskeho kraja a funkcionárov odboru poriadkovej, kriminálnej a dopravnej polície príslušných okresných riaditeľstiev Policajného zboru a územného odboru Uherské Hradiště a Hodonín a im prislúchajúce prihraničné obvodné oddelenia.

Aj my, zástupcovia Prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sme mali príležitosť pozdraviť prítomných. Veľmi radi sme im predstavili čsko-slovenské historické súvislosti Veľkej Javoriny, činnosť nášho Prípravného výboru a spolu s nimi sme sa prešli aj k Pamätníku česko-slovenskej vzájomnosti.

Členom polície sme sa zároveň poďakovali za spoľahlivú spoluprácu pri realizácii našich hlavných aktivít počas roka. Bez ich dopravnej a bezpečnostnej koordinácie si nevieme ani predstaviť zvládnutie Slávností bratstva Čechov a Slovákov v lete, ako aj pálenie Vatry priateľstva na Silvestra.