JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI 2019

KYVADLOVÁ DOPRAVA

NEDEĽA 28.JÚLA 2019

Stará Turá – Veľká Javorina a späť

Stará Turá:

Odchody z autobusovej stanice:

8,30 hod.

Javorina:

Odchod z Veľkej Javoriny:

16,30 hod.

Zastávky:

TESCO

VIADUKT

MIŠKECH DEDINKA

HRNČIAROVÉ

VEĽKÁ JAVORINA

DOPRAVA JE ZADARMO

 

JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI 2019

KYVADLOVÁ DOPRAVA

NEDEĽA 28.JÚLA 2019

 

Nové Mesto n/.Váh. – Veľká Javorina a späť

Nové Mesto nad Váhom

Odchody zo železničnej stanice:

7,45 hod., 9,15 hod.

Javorina:

Odchody z Veľkej Javoriny:

16,00 hod., 17,00 hod.

Zastávky:

Spoj: 7,45 hod.                                          Spoj: 9,15 hod.

Nové Mesto n/V.-Palma                         Nové Mesto n/V. – Palma

Stavoidustria                                              Klčové – Kapustík

Mnešice                                                       Bzince p.Jav.

Dolné Srnie                                                 Hrušové

Moravské Lieskové                                   Lubina

Bzince p.Jav.                                              Hrnčiarové

Hrušové                                                       Veľká Javorina

Lubina

Hrnčiarové

Veľká Javorina

Spoj: 16,00 hod.                                        Spoj:  17,00 hod.

DOPRAVA JE ZADARMO

JAVORINSKÉ SLÁVNOSTI 2019

KYVADLOVÁ DOPRAVA

NEDEĽA 28.JÚLA 2019

MYJAVA – VEĽKÁ JAVORINA A SPÄŤ

Myjava:

Odchod z autobusovej stanice:

8,30 hod.

Javorina:

Odchod z Veľkej Javoriny:

17,00 hod.

RUDNÍK

HRAŠNÉ

Stará Turá

AUTOBUSOVÁ STANICA

TESCO

VIADUKT

MIŠKECH DEDINKA

HRNČIAROVÉ

VEĽKÁ JAVORINA

DOPRAVA JE ZADARMO