Kontaktní email:
info@velkajavorina.com

Za českou stranu program slavností zaštituje:
Klub kultury,
Hradební 1198,
686 01 Uherské Hradiště,
Česká republika tel. 00420 572 430 420

Predajné stánky na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov:

V prípade, že by ste mali záujem o predajné miesto na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, vyplňte prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť nižšie a zašlite ju elektronicky na email: sekretariat@obeclubina.sk a tiež poštou na Obecný úrad, Lubina 56, 916 12 Lubina.

Prihláška na ambulantný predaj na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine v pdf

Prihláška na ambulantný predaj na Slávnostiach bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine vo word

Kontakt pre predajné stánky: Inge Rubaninská, OcÚ Lubina, telefonní číslo: (+421)0327778165, sekretariat@obeclubina.sk.

Ak by ste si chceli zapožičať stánok od organizátorov, je potrebné to dopredu nahlásiť. Poplatok za výpožičku stánku je 10 €. Termín nahlasovania a poukázania poplatku za stánkový predaj s občerstvením: 15. júl 2015. Pozn.: V prípade, že do tohto dátumu nebude na účet poukázaný stanovený poplatok, tento bude vybratý v čase konania slávností v hotovosti, avšak navýšený o 20 €.

Kontakt na Združenie bratstva Čechov a Slovákov Javorina:

OcÚ Lubina, Ing. Martin Beňatinský, starosta@obeclubina.sk, 032/7778 175

Kde nás nájdete:

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.