brezova pod bradlomĎalšie stretnutie prípravného výboru javorinských slávností sa uskutočnilo dňa 16. mája 2014 na slovenskej strane, a to konkrétne v Brezovej pod Bradlom. Prítomných členov výboru privítala primátorka mesta Brezová pod Bradlom a zároveň podpredsedníčka výboru Mgr. Eva Ušiaková. Spolu s predsedom výboru, Ing. Milošom Kozumplíkom otvorili rokovanie a členov oboznámili s programom rokovania. Tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sa uskutočnia opäť poslednú júlovú nedeľu – 27.7.2014.

V rámci činnosti jednotlivých komisií informoval predseda kultúrnej komisie o predbežnom zložení kultúrneho programu, ktorý pripravil Klub kultúry Uherské Hradište a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne. Finančná komisia zabezpečí zozbieranie príspevkov z obcí, ktoré budú ochotné poskytnúť výboru akúkoľvek finančnú pomoc pri organizovaní slávností. Každú takúto pomoc si prípravný výbor slávností nesmierne váži a snaží sa hospodárne a efektívne využiť všetky prostriedky, ktoré na organizovanie podujatia získa. Technické a dopravné zabezpečenie akcie je naplánované podobne ako počas minulých ročníkov slávností. Členovia výboru sa dohodli, že i tento rok sa ako sprievodné podujatie uskutoční deň pred javorinskými slávnosťami cyklo podujatie Javorina Tour 2014.

Po ukončení oficiálneho programu stretnutia sa s prítomnými rozlúčil dlhoročný člen prípravného výboru Mgr. Vladimír Zvalený, ktorý odchádza do dôchodku. Jeho nástupkyňou vo funkcii riaditeľky Trenčianskeho osvetového strediska bude Mgr. Anna Vraždová. Predseda prípravného výboru poďakoval pánovi Zvalenému za dlhoročnú prácu vo výbore.

Ďalšie zasadnutie prípravného výboru javorinských slávností sa uskutoční v Dolnom Němčí v stredu 25.6.2014.