Slávnosti na JavorineNajvyšší vrch Bielych Karpát sa i tento rok poslednú júlovú nedeľu stal priestorom, kde sa stretli českí a slovenskí bratia z oboch strán hranice, aby si pripomenuli spoločnú minulosť, prítomnosť a priateľstvo, ktoré ich spája. Na vrchu Veľká Javorina sa 27. júla uskutočnil už 22. ročník Slávností bratstva Čechov a Slovákov, ktoré i tento rok zorganizoval prípravný výbor zložený zo zástupcov miest a obcí prihraničného regiónu.

Vrch Veľká javorina je dlhodobo považovaný za jeden zo symbolov priateľstva medzi Čechmi a Slovákmi a potvrdzuje to i pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti, ktorý je tu osadený od r. 1990. Práve k tomuto pamätníku položili dnes kytice prítomní zástupcovia miest a obcí prihraničného regiónu a pozvaní hostia. Pri pamätníku sa prítomným prihovoril predseda prípravného výboru slávností a zároveň starosta Veselí nad Moravou, Miloš Kozumplík. Zazneli tu i hymny oboch národov v podaní mužského speváckeho zboru JMF Derfla. Javorinské slávnosti charakterizuje priateľstvo oboch národov, ale aj spoločné tradície a folklór. Prípravný výbor si i tento rok pripravil pre návštevníkov kultúrny program, ktorý bol mozaikou tých najlepších súborov a skupín z okolitého regiónu. Návštevníci si vychutnali nielen kvalitnú hudbu, ale i krásne kroje.

Na veľkom pódiu sa návštevníkom predstavili dychová hudba Boršičanka Antonína Koníčka, mužský spevácky zbor JMF Derfla, folklórny súbor Trúfalci z Mníchovej Lehoty, národopisný krúžok Dolněmčan z Dolního Němčí, folklórny súbor Dolinečka zo Soblahova, folklórny súbor Javorina zo Strání, detský folklórny súbor Kopaničiarik z Myjavy, NSPT Velička a MCM Martina Hrbáča z Velkej nad Veličkou, folklórna skupina Cerianka Lovce, Rabi Gabi A. G. z Uherského Hradišťa a skupina Medicinbal. Malé pódium ponúklo vystúpenia obľúbenej ľudovej hudby Borovienka z Lančára, skupiny Podjezd zo Zlína a Harvestri – Ivan Terry Zeman & H30.

Slávností sa okrem množstva návštevníkov zúčastnili aj významní hostia. Pozvanie prijali zástupcovia kontaktných krajov, ktoré sú už dlhšiu dobu podporovateľmi slávností. Prítomní boli hejtman Zlínskeho kraja – Stanislav Mišák, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – Jozef Trstenský, predsedníčka Komisie pre medziregionálne vzťahy Jihomoravského kraja – Ilona Žišková Vágnerová a podpredseda Trnavského samosprávneho kraja – Zdeněk Čambal. Spoločne s predsedom prípravného výboru a zároveň starostom mesta Veselí nad Moravou – Milošom Kozumplíkom sa prihovorili prítomným návštevníkom a popriali im príjemnú zábavu na javorinských slávnostiach.

O tú sa starali nielen umelci na pódiách, ale aj stánkari, ktorí ponúkali diela ľudovo umeleckej tvorivosti a bohaté občerstvenie. Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže v podaní skautov z Domu detí a mládeže Uherský Brod.

Je potrebné poďakovať organizátorom slávností – prípravnému výboru zloženému zo zástupcov miest a obcí prihraničného regiónu, za finančnú pomoc jednotlivým kontaktným krajom a sponzorom. Bez nich by slávnosti nebolo možné pre ľudí pripraviť. Slávností sa v tomto roku opäť zúčastnili stovky návštevníkov, ktorí sa prišli stretnúť a porozprávať s priateľmi od hraníc, popočúvať hudbu, zaspomínať na staré časy a tak potvrdiť hlavnú myšlienku slávností: …tu bratia vždy stretať sa budú“. A dúfajme, že takto to zostane aj v budúcnosti.