IMG_7598Prípravný výbor javorinských slávností, zložený z predstaviteľov miest a obcí prihraničného regiónu, Vás pozýva na tradičné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na vrchu Bielych Karpát.

I tohtoročnú poslednú júlovú nedeľu – 31.7.2016 – sa na Veľkej Javorine opäť stretnú dvaja veční bratia, ktorých nerozdelili ani pomyselné hranice. Česi a Slováci sa aj viac ako dve desaťročia po osamostatnení stále cítia ako jeden národ a sú aj cez javorinské slávnosti pevne spätí. Pevnú väzbu príslušníkov oboch národov symbolizuje na Veľkej Javorine od r. 1990 aj Pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Pri pamätníku si i tento rok v ranných hodinách poslednú júlovú nedeľu pripomenieme spoločnú minulosť i budúcnosť národov položením kytice kvetov.

V rámci slávností sa môžu návštevníci tešiť i na kultúrny program, ktorý ponúkne tie najlepšie súbory a skupiny z prihraničného regiónu, ktoré budú prezentovať najmä folklór a tradičnú hudbu česko-slovenského pomedzia.

Pripraviť tak veľké podujatie, akými sú Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine je organizačne i finančne veľmi náročné. Preto je potrebné poďakovať jednotlivým obciam a mestách z oboch strán hranice, Jihomoravskému, Trenčianskemu a Zlínskemu kraju a sponzorom, bez ktorých pomoci by nebolo možné javorinské slávnosti zorganizovať.

V sobotu 30. 7. 2016 sa o 14. 00 h koná na vrchu Veľkej Javoriny podujatie Javorina tour 2016 – stretnutie cykloturistov z Českej a Slovenskej republiky.

Veríme, že i tento rok sa opäť na Javorine potvrdia slová J. M. Hurbana: „Tu bratia vždy sa stretať budú…“ Veď toto heslo sa už natrvalo uhniezdilo nielen v mysliach, ale aj srdciach oboch našich národov. Javorinské slávnosti každoročne zdôrazňujú význam česko-slovenských vzťahov medzi obyčajnými ľuďmi, ale i medzi jednotlivými krajmi, samosprávami či podnikateľskými subjektmi na oboch stranách hranice.

Bližšie informácie o autobusovej doprave na Veľkú Javorinu počas slávností sa dozviete z plagátov v prihraničných obciach a z internetovej stránky www.velkajavorina.com.