IMG_7598Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině mají se svojí téměř 170 letou historií nezastupitelné místo v kalendáři aktivit celého česko-slovenského příhraničního kraje. V neděli 26. července se uskutečnil již 23. ročník slavností, které každoročně pořádá přípravný výbor složený ze zástupců příhraničních samospráv. Předsedajícím výboru byl letos Martin Beňatinský, starosta obce Lubina, v rámci které se rozprostírá i území Velké Javořiny.

Myšlenka setkávání se na Velké Javořině je v současnosti stejně důležitá jako před 170 lety. Při současných napjatých vztazích na různých koncích hranic Evropy si stále více vážíme našeho bezkonfliktního a přátelského soužití. To připomíná na Velké Javořině od r. 1990 památník česko-moravsko-slovenské vzájemnosti. I letos se v den konání Slavností při něm setkali zástupci příhraničních krajů, členové přípravného výboru, další vzácní hosté, ale i obyčejní lidé z příhraničního regionu. Společně zde položili kytice jako symbol společné minulosti, přítomnosti a budoucnosti. U památníku k přítomným promluvil předseda přípravného výboru slavností. Zazněly zde i hymny obou národů v podání mužského pěveckého sboru Kudlovice.

Slavnosti na Javořině se staly nejen symbolem setkávání obou národů, ale také kulturně-společenskou akcí, kde si lidé mohou jen tak popovídat, poslechnout si folklórní a pěvecké soubory a seskupení, které jsou spletí toho nejlepšího z okolního regionu nebo si pochutnat na dobrotách z připravených stánků.

V rámci kulturního programu se návštěvníkům představili na velkém pódiu dechová hudba Nadličanka, mužský pěvecký sbor Kudlovice, folklorní skupina Rozdvadžan, lidová hudba Poľun, dětský folklorní soubor Javorinka, Slovácký soubor Kyjov, lidová hudba Pláňava, folklorní skupina Cifra Lenky Kraváčkové a cimbálovka Ohnica. Malé pódium nabídlo vystoupení Ivana Terryho Zemana & H30 – Harvestri, skupiny Mix Band a country skupiny Telegraf.

Slavnostní otevření slavností se uskutečnilo v dopoledních hodinách za účasti významných hostů. Pozvání přijali zástupci kontaktních krajů, které jsou již delší dobu podporovateli slavností. Přítomni byli hejtman Zlínského kraje – Stanislav Mišák, místopředseda Trenčianského samosprávného kraje – Jozef Trstenský, předseda Výboru pro meziregionální vztahy a člen zastupitelstva Jihomoravského kraje – Václav Novák

a zástupce Trnavského samosprávného kraje – Jozef Behúl. Společně s předsedou přípravného výboru Martinem Beňatinským promluvili k přítomným návštěvníkům a popřáli jim příjemnou zábavu na javořinských slavnostech.

O tu se starali nejen umělci na pódiích, ale i stánkaři, kteří nabízeli díla lidově umělecké tvořivosti a bohaté občerstvení. Pro děti byly připraveny různé hry a soutěže v podání skautů z Domu dětí a mládeže Uherský Brod.

Historie obou našich národů se neustále prolíná, je propojená společnými starostmi i radostmi. Od rozdělení obou republik uplynulo již více než 20 let, ale tento čas jen ukázal, že nadstandardní vztahy Čechů a Slováků nebyly rozdělením nijak přerušeny. Naopak, lidé žijící zejména na pohraničí jsou si stále bližší. Javorina jako nejvyšší dominanta Bílých Karpat spojuje přátelstvím obyčejné lidi, ale i příhraniční města, obce a kraje. A my věříme, že Hurbanovo heslo: Tu bratia vždy sa stretať budú… bude platit na Velké Javořině i nadále.

Na závěr je třeba poděkovat organizátorům slavností – přípravnému výboru složenému ze zástupců měst a obcí příhraničního regionu, za finanční pomoc jednotlivým kontaktním krajům a sponzorům. Bez nich by slavnosti nebylo možné pro lidi připravit. Letošní organizaci slavností nahrálo i příjemné počasí a také množství návštěvníků, kteří vytvořili tu správnou bratrskou atmosféru.