IMG_7598Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine majú so svojou takmer 170 ročnou históriou nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít celého česko-slovenského prihraničného kraja. V nedeľu 26. júla sa uskutočnil už 23. ročník slávností, ktoré každoročne organizuje prípravný výbor zložený zo zástupcov prihraničných samospráv. Predsedajúcim výboru bol tento rok Martin Beňatinský, starosta obce Lubina, v rámci ktorej sa rozprestiera aj územie Veľkej Javoriny.

Myšlienka stretávania sa na Veľkej Javorine je v súčasnosti rovnako dôležitá ako pred 170 rokmi. Pri súčasných napätých vzťahoch na rôznych koncoch hraníc Európy si čoraz viac vážime naše bezkonfliktné a priateľské spolunažívanie. To pripomína na Veľkej Javorine od r. 1990 pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. I tento rok sa v deň konania Slávností pri ňom stretli zástupcovia prihraničných krajov, členovia prípravného výboru, ďalší vzácni hostia, ale i obyčajní ľudia z prihraničného regiónu. Spoločne tu položili kytice ako symbol spoločnej minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Pri pamätníku sa prítomným prihovoril predseda prípravného výboru slávností. Zazneli tu i hymny oboch národov v podaní mužského speváckeho zboru Kudlovice.

Slávnosti na Javorine sa stali nielen symbolom stretávania sa oboch národov, ale tiež kultúrno-spoločenským podujatím, kde sa ľudia môžu len tak porozprávať, popočúvať si folklórne a spevácke súbory a zoskupenia, ktoré sú spleťou toho najlepšieho z okolitého regiónu alebo si pochutnať na dobrotách z pripravených stánkov.

V rámci kultúrneho programu sa návštevníkom predstavili na veľkom pódiu dychová hudba Nadličanka, mužský spevácky zbor Kudlovice, folklórna skupina Rozdvadžan, ľudová hudba Poľun, detský folklórny súbor Javorinka, Slovácky soubor Kyjov, ľudová hudba Pláňava, folklórna skupina Cifra Lenky Kraváčkovej a cimbalovka Ohnica. Malé pódium ponúklo vystúpenie  Ivana Terryho Zemana & H30 – Harvestri, skupiny Mix Band a country skupiny Telegraf.

Slávnostné otvorenie slávností sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách za účasti významných hostí. Pozvanie prijali zástupcovia kontaktných krajov, ktoré sú už dlhšiu dobu podporovateľmi slávností. Prítomní boli hejtman Zlínskeho kraja – Stanislav Mišák, podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja – Jozef Trstenský, predseda Výboru pre medziregionálne vzťahy a člen zastupiteľstva Juhomoravského kraja – Václav Novák

a zástupca Trnavského samosprávneho kraja – Jozef Behúl. Spoločne s predsedom prípravného výboru Martinom Beňatinským sa prihovorili prítomným návštevníkom a popriali im príjemnú zábavu na javorinských slávnostiach.

O tú sa starali nielen umelci na pódiách, ale aj stánkari, ktorí ponúkali diela ľudovo umeleckej tvorivosti a bohaté občerstvenie. Pre deti boli pripravené rôzne hry a súťaže v podaní skautov z Domu detí a mládeže Uherský Brod.

História oboch našich národov sa neustále prelína, je prepojená spoločnými starosťami i radosťami. Od rozdelenia oboch republík uplynulo už viac ako 20 rokov, no tento čas len ukázal, že nadštandardné vzťahy Čechov  a Slovákov neboli rozdelením nijako prerušené. Naopak, ľudia žijúci najmä na pohraničí sú si čoraz bližší. Javorina ako najvyššia dominanta Bielych Karpát spája priateľstvom obyčajných ľudí, ale i prihraničné mestá, obce a kraje. A my veríme, že Hurbanove heslo: Tu bratia vždy sa stretať budú… bude platiť na Veľkej Javorine i naďalej.

Na záver je potrebné poďakovať organizátorom slávností – prípravnému výboru zloženému zo zástupcov miest a obcí prihraničného regiónu, za finančnú pomoc jednotlivým kontaktným krajom a sponzorom. Bez nich by slávnosti nebolo možné pre ľudí pripraviť. Tohtoročnej organizácii slávností nahralo i príjemné počasie a tiež množstvo návštevníkov, ktorí vytvorili tú správnu bratskú atmosféru.