Členovia prípravného výboru javorinských slávností sa opäť stretli na spoločnom zasadnutí v piatok 24. mája 2013 na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom. Prítomných privítala primátorka mesta, Mgr. Eva Ušiaková. Hlavným bodom rokovania výboru bol návrh kultúrneho programu. Kultúrna komisia pripravila aj tento rok pre Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov vyvážený program, ktorý sa skladá najmä z folklórnych a dychových skupín a speváckych zborov z prihraničného regiónu.

Aj keď sú slávnosti už pomaly za dverami, program sa do 28. júla 2013 môže ešte zmeniť. Zatiaľ Vám ponúkame predpokladanú skladbu programu slávností:


9.00  h            Položenie kytíc pri pamätníku

10.35 h           Slávnostné zahájenie slávností na hlavnom pódiu

Na hlavnom pódiu vystúpia:
DH Stříbrňanka (Stříbrnice), MPS Kunovice, FS Otava (Nové Mesto nad Váhom), FSPT Olšava (Uherský Brod), FS Kýčer (Turá Lúka), FS Družba (Trenčín), FS Kunovjan (Uherské Hradište), FS Kopa (Myjava), FSk Kasanka (Moravské Lieskové), Bzenecké Drmolice + CM (Bzenec), ŽSSk Dolinečka (Soblahov)

Na malom pódiu sa predstavia:
Lidová hudba Borovienka (Lančár), Bzenecké Drmolice + CM (Bzenec), Helemese (Kyjov), Dostavník (Bánovce nad Bebravou)

Moderátormi slávností budú:
Yvona Jelénková, Antonín Dinka

Na zasadnutí prípravného výboru sa rokovalo aj o činnosti ďalších pracovných komisií: finančnej, poriadkovo-dopravnej a technickej. Budúce zasadnutie prípravného výboru sa uskutoční v piatok 28. júna 2013 v Kyjove.