Plenárne zasadnutie výboru vo Veselí nad Moravou

Hneď v úvode vyjadril predseda prípravného výboru ľútosť nad tragédiou, ktorá sa odohrala v meste Uherský Brod a zasiahla všetkých obyvateľov prihraničného regiónu. Potom už nasledovalo  hodnotenie práce výboru v uplynulom roku 2014. Členovia prípravného výboru sa...