Spomienka na prvú Československú republiku

V dejinách každého národa existujú míľniky, ktoré sú preň dôležité a určujúce na mnohé ďalšie desaťročia, no zároveň sa často na ne zabúda. K takýmto míľnikom patril pre Čechov i Slovákov vznik prvej Československej republiky. Prípravný výbor javorinských slávností...

Dominanta Bílých Karpat ožila slavnostmi

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině mají se svojí téměř 170 letou historií nezastupitelné místo v kalendáři aktivit celého česko-slovenského příhraničního kraje. V neděli 26. července se uskutečnil již 23. ročník slavností, které každoročně pořádá...

Dominanta Bielych Karpát ožila slávnosťami

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine majú so svojou takmer 170 ročnou históriou nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít celého česko-slovenského prihraničného kraja. V nedeľu 26. júla sa uskutočnil už 23. ročník slávností, ktoré každoročne...