Spomienka na vznik ČSR

Prípravný výbor slávností na Javorine si každý rok pripomína deň, kedy vznikla prvá Československá republika. Tradične prípravný výbor v rámci spomienky na tento deň  organizuje návštevu pamätných miest gen. M. R. Štefánika a T. G. Masaryka. Tento rok sa podujatie...