Dominanta Bielych Karpát ožila slávnosťami

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine majú so svojou takmer 170 ročnou históriou nezastupiteľné miesto v kalendári aktivít celého česko-slovenského prihraničného kraja. V nedeľu 26. júla sa uskutočnil už 23. ročník slávností, ktoré každoročne...

Plenárne zasadnutie výboru vo Veselí nad Moravou

Hneď v úvode vyjadril predseda prípravného výboru ľútosť nad tragédiou, ktorá sa odohrala v meste Uherský Brod a zasiahla všetkých obyvateľov prihraničného regiónu. Potom už nasledovalo  hodnotenie práce výboru v uplynulom roku 2014. Členovia prípravného výboru sa...

Vatra priateľstva na Silvestra zahorela i v srdciach ľudí

Členovia prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov sa každoročne stretávajú na Silvestra na najvyššom vrchu Bielych Karpát – Veľkej Javorine, a tu si spoločne s priateľmi zo Slovenska a Čiech spríjemňujú posledný deň v roku. Atmosféru tohto stretnutia...

Pripomenieme si založenie 1. ČSR

Stalo sa milou tradíciou, že prípravný výbor javorinských slávností každoročne na konci októbra navštevuje pamätné miesta gen. M. R. Štefánika a T. G. Masaryka, aby si jeho členovia takýmto spôsobom spoločne pripomenuli deň, kedy vznikla prvá Československá republika....

Javorinské slavnosti jsou za dveřmi!

Vrch Velká Javořina je dlouhodobě považován za symbol přátelství mezi Čechy a Slováky a tuto symboliku nenarušila ani státní hranice, která ho přetla před více než dvěma desetiletími. Krásná příroda a dalekosáhlé výhledy lákají na dominantu Bílých Karpat stále více...

Javorinské slávnosti sú za dverami!

Vrch Veľká Javorina je dlhodobo považovaný za symbol priateľstva medzi Čechmi a Slovákmi a túto symboliku nenarušila ani štátna hranica, ktorá ho pretla pred viac ako dvomi desaťročiami. Krásna príroda a ďalekosiahle výhľady lákajú na dominantu Bielych Karpát čoraz...