Přípravy na slavnosti začaly

Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině se každý rok začínají prvním plenárním zasedáním přípravného výboru slavností, jehož členy jsou představitelé samospráv přihraničního regionu. Plenární zasedání se uskutečnilo 12. dubna v Uherském Hradišti, kde členové zhodnotili loňské slavnosti a zvolili přípravný výbor pro organizování slavností v tomto roce. Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se ve Staré Turé uskutečnilo další setkání přípravného výboru, kde se začalo s detailní přípravou akce na rok 2013.

Letošní Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině se uskuteční v poslední červencovou neděli 28. 7. 2013.

Pokračovat ve čtení „Přípravy na slavnosti začaly“

Plenárne zasadanie prípravného výboru Javorinských slávností 2013

Prvé tohtoročné stretnutie prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov sa uskutočnilo 12. apríla v Uherskom Hradišti. Predseda výboru pre minuloročné slávnosti, Evžen Uher predniesol prítomným hodnotiacu správu za rok 2012. Tradičné júlové Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov aj Silvestrovská vatra prebehli bez problémov a na dobrej úrovni. Hlavným bodom zasadnutia bola voľba nového predsedu a podpredsedov Výboru javorinských slávností pre rok 2013.

Pokračovat ve čtení „Plenárne zasadanie prípravného výboru Javorinských slávností 2013“