Ďalšie zasadnutie prípravného výboru v Brezovej pod Bradlom

Členovia prípravného výboru javorinských slávností sa opäť stretli na spoločnom zasadnutí v piatok 24. mája 2013 na Mestskom úrade v Brezovej pod Bradlom. Prítomných privítala primátorka mesta, Mgr. Eva Ušiaková. Hlavným bodom rokovania výboru bol návrh kultúrneho programu. Kultúrna komisia pripravila aj tento rok pre Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov vyvážený program, ktorý sa skladá najmä z folklórnych a dychových skupín a speváckych zborov z prihraničného regiónu. Pokračovat ve čtení „Ďalšie zasadnutie prípravného výboru v Brezovej pod Bradlom“