Plenárne zasadnutie javorinských slávností

dav
Prípravný výbor Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine začal svoju tohtoročnú činnosť plenárnym zasadnutím zástupcov jednotlivých členských obcí a miest.
Plenárne zasadnutie sa uskutočnilo 9. marca 2018 v Uherskom Hradišti. Na začiatku stretnutia poďakovala za celoročnú prácu výboru jeho doterajšia predsedníčka, Ing. Anna Halinárová – primátorka mesta Stará Turá. Predsedníctvo javorinských slávností každoročne rotuje, a tak sa tento rok opäť presunie na českú stranu. Prípravný výbor zvolil za nového predsedu Ing Stanislava Blaha, starostu mesta Uherské Hradiště. Podpredsedom za Českú republiku bude Miloš Kozumplík – starosta mesta Veselí nad Moravou a podpredsedom za Slovenskú republiku Ing. Martin Beňatinský – starosta obce Lubina.
Rok 2018 je pre obidva naše štáty významným rokom, budeme si pripomínať 100. výročie vzniku našej prvej spoločnej republiky. Tohtoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, ktoré sa uskutočnia 29.7.2018, budú teda o to veľkolepejšie a významnejšie.
Okrem členským obcí a miest sa na príprave a finančnom krytí budú vo veľkej miere aj tento rok podieľať kontaktné kraje, a to Jihomoravský, Trenčiansky, Zlínsky a Trnavský.
Počas ďalších mesiacov budú jednotliví členovia prípravného výboru naplno pracovať, aby bolo poslednú júlovú nedeľu na Veľkej Javorine všetko pripravené.
Pripravené tak, aby ste si vy – návštevníci – mohli v pohode a v prekrásnej prírode užiť príjemný program a spoločné chvíle.

Slávnosti na Veľkej Javorine sa blížia – Tlačová správa

     Veľká Javorina – symbol, majestát, história a mnoho ďalšieho by sa dalo spomenúť pri najvyššom vrchu Bielych Karpát. Pre nás, ktorí si ctíme už takmer 170-ročný odkaz našich predkov v duchu československej spolupatričnosti a vzájomnosti, znamená najmä každoročné stretnutie obyvateľov zo slovenskej a českej strany priamo na hraničnom pomedzí. Je dôkazom priamych väzieb medzi ľuďmi nielen pohraničia, ale celého Česko-Slovenska. Pokračovat ve čtení „Slávnosti na Veľkej Javorine sa blížia – Tlačová správa“

Plenárne zasadnutie výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine

Tohtoročné plenárne zasadnutie javorinského výboru sa uskutočnilo 24. februára v Starej Turej. Prítomných zástupcov prihraničných miest a obcí privítala primátorka mesta Stará Turá Anna Halinárová. Potom už nasledovalo hodnotenie práce výboru v uplynulom roku 2016, ktorého sa ujal dosluhujúci predseda výboru Bohuš Vávra, ktorý je zároveň starostom obce Boršice u Blatnice. Pokračovat ve čtení „Plenárne zasadnutie výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine“