Mikulík foto

Foto: J. Mikulík

Práve v tento deň uplynulo neuveriteľných 96 rokov, odkedy vznikla prvá československá republika, vlasť dvoch bratských národov – Čechov a Slovákov.

Významnú udalosť v našich dejinách si pripomenul i Prípravný výbor slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, ktorý si hlboko ctí naše spoločné dejiny a udalosti, ktoré zabezpečili obom národom nezávislosť a možnosť rozvíjať sa až do dvoch dnešných samostatných demokratických štátov. Členovia výboru v pondelok 27. októbra absolvovali spoločne spomienkovú trasu po pamätných miestach venovaných gen. M. R. Štefánikovi a T. G. Masarykovi a miestach, ktoré s týmto výročím súvisia – pamätníkov obetiam 1. svetovej vojny.

Spomienková trasa účastníkov podujatia začala v skorých ranných hodinách na Mestskom úrade v Uherskom Brode. Členov výboru sprevádzala tento rok i delegácia z Juhomoravského kraja, a to člen Rady JMK Jiří Janda a členka Komisie pre medziregionálne vzťahy JMK Anna Matějková. Trasa ďalej z Uherského Brodu pokračovala na pamätné miesta v Moravskom Lieskovom, na Veľkej Javorine, v Starej Turej, Myjave, Košariskách, Brezovej pod Bradlom, Skalici, Hodoníne, Strážnici a okolo 18.00 hodiny zakončili členovia výboru harmonogram dňa v Uherskom Hradišti.

28. októbra 1914 bol v Prahe prijatý zákon o vzniku ČSR a týmto aktom oficiálne vznikla Československá republika. O dva dni neskôr vznikla v Martine Slovenská národná rada, ktorá prijala Deklaráciu slovenského národa. Táto podporovala spoločnú republiku oboch národov. V Čechách je tento deň štátnym sviatkom, na Slovensku si ho pripomíname ako pamätný deň. Hoci sa naša spoločná republika rozdelila a v súčasných dejinách už viac ako dve desaťročia fungujeme ako dva samostatné štáty, naše vzťahy sú naďalej na výbornej úrovni. Dôkazom sú aj každoročné Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine, ktoré sršia priateľskou atmosférou a srdečnou blízkosťou ľudí z prihraničného regiónu, ale zo všetkých kútov Slovenska a Čiech.