Tak trochu  strohý, jednoduchý fakt dejín minimálne dvoch národov. Národa českého a národa slovenského. Ale dnes si už len málokto vie predstaviť, aký významný to bol v roku 1918 deň. Čo všetko mu predchádzalo a hlavne čo prišlo po ňom.

masarykstefanik

Dnes sme naučení žiť si svoj tak trochu konzumný život, v lepšom prípade si sem-tam pripomenúť aj národné povedomie a život beží ďalej. Už sa veľmi nezamýšľame nad tým, aký by bol svet, či Európa bez vzniku ČSR. Český národ mal síce vo svojej histórii aj české kráľovstvo, ale aj tak zažíval porobu a útlak iného národa. A slovenský národ? Tisícročie v opratách, ktoré zapriahali iní. A tvrdo a ťažko sa žilo. Jedným aj druhým. Ťažko sa predstavuje, ako náročné bolo po toľkých stáročiach pripraviť situáciu na totálnu zmenu politickej aj faktografickej mapy Európy. Paradoxne tomu napomohla 1. svetová vojna, kde sa poroba a neskutočný útlak podpísali pod vôľu ostatných štátov, uznať novovznikajúcu maličkú republiku ľudí s pevným odhodlaním a vôľou žiť slobodne a spolu. Len vďaka spojeniu dvoch malých národov, mohla vzniknú republika, ktorá nastolila cestu demokracie a národného sebauvedomenia. S neskutočne ťažkým a až nadľudským úsilím sa v tej dobe vzniku museli s odporom vtedajšej moci popasovať viaceré, dnes už viac či menej známe osobnosti. Po takmer sto rokoch vzniku ČSR si pripomíname tých najdôležitejších dvoch ľudí z obidvoch strán hranice. Generála Milana Rastislava Štefánika a Tomáša Garrigue Masaryka, bez ktorých odhodlania, útrap, prehier, ale hlavne víťazstiev by spoločná republika nevznikla. Nebola by tak ani svojprávnosť žiadneho z našich národov, nebolo by mnohé. Nevieme si asi ani len predstaviť, čo by vlastne bolo dnes. Ako by sme žili bez spoločnej republiky? V akej spoločnosti, opäť pod akým národom a útlakom?…

Preto je nám, členom organizačného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine cťou, každoročne si ku dňu 28. októbra pripomínať udalosť vzniku ČSR a uctiť si tak pamiatku všetkých, ktorí bojovali za vznik novej vlasti, ale hlavne priamych a adresných zakladateľov republiky Gen. M.R. Štefánika a prvého prezidenta T.G. Masaryka.

Spomienková trasa účastníkov podujatia sa už tradične začínala v meste Uherský Brod. Delegáciu viedol tohtoročný predseda výboru a starosta obce Boršice u Blatnice Bohuslav Vávra.

Uherský Brod

uhersky-brod-vavra

Už ráno 7:45 delegáciu čakal místostarosta Uherského Brodu Ing. Petr Vrána.

uh-brod-slov-strana

Medzi prvými prichádzajú členovia Prípravného výboru zo slovenskej strany.

vence-uh-brod

Prvé položenie vencov pri pamätníku v Uherskom Brode.

clenovia-dele-uh-brod

Členovia delegácie: zľava Ing. Martin Beňatinský – starosta obce Lubina, Bc. Zuzana Zigová – zástupkyňa primátorky mesta Stará Turá, Ing. Ľubomír Miklánek, Bohuslav Vávra – tohtoročný predseda a starosta obce Boršice u Blatnice, Leona Klečková – zástupkyňa Klubu kultúry Uherské Hradište, Ing. Petr Vrána – místostarosta Uherského Brodu.

Veľká Javorina

javorina

Dôležitým symbolom česko-slovenskej vzájomnosti je aj pamätník na hraničnom pásme  priamo na vrchole Veľkej Javoriny, najvyššieho vrchu Bielych Karpát, miesta organizovania Slávností bratstva Čechov a Slovákov, vždy poslednú nedeľu v mesiaci júl (červenec). Samozrejme je to aj miesto pálenia vatry priateľstva na Silvestra.

javorina-2

Stará Turá

Tradíciou sa stalo aj kladenie vencov v Starej Turej, mestečka pod Javorinou. Teší nás záujem miestneho obyvateľstva na čele s pani primátorkou Ing. Annou Halinárovou a jej zástupkyňou Bc. Zuzanou Zigovou.

stara-tura

stara-tura-2

Myjava

Dôležitým miestom je aj pamätník v meste Myjava.

myjava

Košariská

Miestom narodenia a prežitia mladosti M.R. Štefánika je obec Košariská, kde sa v jeho rodnom dome nachádza múzeum.

kosariska

Brezová pod Bradlom

Najsymbolickejším a najmajestátnejším miestom, ktoré je spojené s generálom Štefánikom, je mohyla na Bradle v meste Brezová pod Bradlom, kde sú uložené ostatky tohto velikána našich dejín.

bradlo

bradlo-2Skalica

Skalica je malé mestečko svojou rozlohou, ale veľké srdcom ctením si historických medzníkov. Jeho predstavitelia, tento rok na čele so zástupcom primátora Petrom Pagáčom, sa tradične zapájajú do aktivít prípravného výboru.

skalica

skalica-2

Hodonín

Podobne ako v prípade mohyly v Brezovej pod Bradlom, je aj Hodonín hlavným symbolom úcty, z titulu rodného mesta, v prípade zakladateľa a prvého prezidenta Československej republiky Tomáša Garrigue Masaryka.

hodoninhodonin-2

K delegácii sa pripojil aj starosta Hodonína Milan Lúčka a místostarosta Jiří Janda.

Strážnice

Vrúcne a srdečne delegáciu víta starostka mestečka Strážnice Mgr. Renatka Smutná a místostarosta PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA  so svojimi občanmi.

straznice-2straznice

Kunovice

Obnovenou tradíciou sa stalo aj položenie kytice v mestečku Kunovice na čele s pani starostkou Mgr. Ivou Majíčkovou, MBA.

kunovicekunovice-2

Uherské Hradište

Záverom dňa je vždy na úrovni a za účasti rôznych organizácii pripravené slávnostné položenie kytíc pred miestnym pamätníkom v Uherskom Hradišti. Veľká vďaka patrí vedeniu mesta za príkladnú spoluprácu a aktívnu podporu všetkých aktivít prípravného výboru na čele so starostom Ing. Stanislavom Blahom a riaditeľom Klubu kultury Uherské Hradiště   Antonínom Machom.

hradiste-2uherske-hradiste

Pri príhovoroch pána starostu Blahu a starostu obce Lubina Beňatinského asistovali aj mladí skauti. Je dôležitá prítomnosť mladých ľudí na takýchto podujatiach, aby štafeta mala byť komu odovzdaná.

Záverom by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným počas celého dňa, za spoluprácu a ústretovosť pri spomienkach na miestach, ktoré predstavujú životy tých, ktorí obetovali svoj život pre našu lepšiu budúcnosť. Členovia delegácie Prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine sa tak mohli dôstojne pokloniť ich pamiatke. Pripomenúť si historickú dôležitosť vzniku spoločného štátu dvoch suverénnych národov: Českého a Slovenského.

Na každej strane hranice bolo zo všetkých zúčastnených ľudí cítiť spolupatričnosť a možno aj trochu nostalgiu nad zánikom spoločnej republiky. Na druhú stranu je dôležité si uvedomiť aj to, že práve po jej rozdelení si paradoxne naše národy ostali bližšie a vo väčšej vzájomnej úcte. Nech už je situácia aká chce, my sme tu preto, aby sme si pripomínali spoločnú históriu a jej dôležitosť odovzdávali svojim potomkom. A kto vie. Možno niekedy aj vďaka tomu prídu na to, že spoločné kroky majú väčšiu váhu a silu.

S úctou Ing. Ľubomír Miklánek, hovorca Prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine.