O NÁS

„Tu bratia vždy stretať sa budú, tu vernosť prisahať si budú“, motto Jozefa Miloslava Hurbana, zaznelo v roku 1945 po oslobodení na vrchu Veľká Javorina z úst 25 tisíc Slovákov a Čechov.

Veľká Javorina – symbol, majestát, história a mnoho ďalších prívlastkov by sa dalo povedať o najvyššom vrchu Bielych Karpát, ktorý patrí do katastrálneho územia obce Lubina.  

Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine, ako ich poznáme dnes, sa  konajú pravidelne a predstavujú symbol spoločnej histórie a kultúry Čechov a Slovákov. Javorinské slávnosti každoročne organizuje prípravný výbor, ktorý je zložený najmä zo starostov, primátorov obcí a miest prihraničného výboru.

AKTUALITY

Medzinárodná súčinnostná porada na Veľkej Javorine

V piatok 13.9.2019 bolo na najvyššom vrchu Bielych Karpát riadne bezpečne. Mali tu na symbolickom mieste, v duchu stretávania sa dvoch susedných národov „Medzinárodnú súčinnostnú poradu“ funkcionárov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Novom Meste nad Váhom,...

Tlačová správa

Slávnosti na Veľkej Javorine sa blížia  Posledná júlová nedeľa je i tento rok na Veľkej Javorine pevne spätá so Slávnosťami bratstva Čechov a Slovákov. Tradícia stretávania sa príslušníkov oboch národov na Veľkej Javorine siaha do rokov meruôsmych – 1848. Veľkú...

SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV

Veľká Javorina patrí k miestam, kde majú Slováci a Česi k sebe najbližšie. História novodobých Slávností bratstva Čechov a Slovákov sa začala písať v roku 1990, keď na Veľkej Javorine vyrástol pamätník česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti.

SILVESTER NA POMEDZÍ

Česi a Slováci sa so starým rokom lúčia už tradične v posledný deň roku na hrebeni Veľkej Javoriny pri Pamätníku česko-moravsko-slovenskej vzájomnosti. Silvester na pomedzí patrí medzi tradičné akcie Prípravného výboru Slávností bratstva Čechov a Slovákov.

Odpočítavanie

SLÁVNOSTI BRATSTVA ČECHOV A SLOVÁKOV

Deň (- y)

:

H(s)

:

Minúta(y)

:

Druhý(s)

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.